အဇူဇာေက်ာင္း
PDF Print E-mail

Click   Car Donor List for Azusa Kyaung Sanghas (2012)

 

Click    ၁၃-ႀကိမ္ေျမာက္ အဇူဇာေက်ာင္း နိဗၺာန္ေစ်း ပြဲေတာ္ (Sep 9, 2012)


************

 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ကာလီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၊ ေလာ့စ္ အိမ္ဂ်လိစ္ၿမဳိ႕

ျဗဟၼ၀ိဟာရ (အဇူဇာ) ေက်ာင္း

2013 ခုႏွစ္၊ ပြဲေတာ္မ်ား

 

  ပြဲေတာ္မ်ား Click ပြဲေတာ္ ေန႕ အလွဴရွင္
1 ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္   January 6, 2013, Sunday စုေပါင္း ကုသုိလ္ရွင္မ်ား
2 ထမႏွဲ ပြဲေတာ္       February 10, 2013, Sun Dr. မိမိႀကဳိင္
3 ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္   February 17, 2013, Sun ဆရာ၀န္မိသားစုမ်ား
4 တေပါင္း ပြဲေတာ္    March 17, 2013,  Sunday  
5 ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္    April 7, 2013, Sunday LA & Sacramento စုေပါင္း
6 ေမလ ေမြးေန႔ရွင္မ်ားပဲြ   May 5, 2013, Sunday ေမလေမြးေန႔ရွင္မ်ား
7 ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္ ဖိတ္စာ May 19, 2013, Sunday မမီးမီး၊သၼီး ေမဦး၊ဇြဲျပည့္၀င္း
8 မဟာသမယေန႔ ပြဲေတာ္    June 23, 2013, Sunday  
  ရဟန္းခံ၊ရွင္ျပဳ မဂၤလာပြဲ ဖိတ္စာ June 23, 2013, Sunday ကုိေအင္ႏုိင္၀င္း+မေကသီလွဳိင္
9

၀ါဆုိသကၤန္းကပ္ ပြဲေတာ္

  July 7, 2013, Sunday  
10 ဓမၼစၾကာေန႔ ပြဲေတာ္       July 21, 2013, Sunday  
11 စာေရးတံပြဲေတာ္   August 17, 2013, Sunday ဦးဘလြင္+ေဒၚၾကည္တင္
12 သတၱဌာန ဘုရားပူေဇာ္ပြဲ ဖိတ္စာ

September 8, 2013, Sun

 ေဒၚေ၀ေ၀၊ ထြန္လင္းေအာင္+

ယဥ္မ်ဳိးေအးမိသားစု

13

သံဃာ့ပ၀ါရဏာပြဲ ႏွင့္

ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းပြဲ

ဖိတ္စာ October 19, 2013, Saturday

မိတ္ေဆြမ်ား စုေပါင္း

14

အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းပြဲေတာ္

(ဖြင့္ပြဲ)

ဖိတ္စာ October 20, 2013, Sunday မိတ္ေဆြးမ်ား စုေပါင္း
15

အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းပြဲေတာ္

(ေအာင္ပြဲ)

ေက်းဇူးတင္လႊာ  

ဖိတ္စာ

ဖိတ္စာ

October 27, 2013, Sunday ခရစ္စတီးႏွင့္ေဆြမ်ဳိးမ်ား
16

ဆီမီးပန္း တစ္ေထာင္ပူေဇာ္ပြဲ

၂၅ ႀကိမ္-ဘုံကထိန္ ပြဲေတာ္  

ဖိတ္စာ

ဖိတ္စာ

Novenber 16, 2013, Saturd.

Novenber 17, 2013, Sunday

၆၁ ဦး စုေပါင္း

၆၁ ဦး စုေပါင္း

17

တန္ေဆာင္တုိင္ ပြဲေတာ္

  December 15, 2013, Sun  

 

 မွတ္ခ်က္။  ။ အထက္ပါ ပြဲေတာ္မ်ားကုိ အလွဴရွင္အျဖစ္ကုသုိလ္ျပဳႏုိင္ပါသည္။ (သုိ႔)စုေပါင္းအလွဴတြင္ $ 100 ျဖင့္ ကုသုိလ္

                   ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။      အထပ္ပါပြဲေတာ္မ်ားအျပင္ မိမိတုိ႔၏ ေမြးေန႔ပြဲ၊ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ၊ ႏွစ္လည္ပြဲ၊ အမွ်ေ၀ပြဲ

                   စသည္မ်ားကုိလည္း က်င္းပႏုိင္ပါသည္။

*********************************************************

အဇူဇာေက်ာင္း လစဥ္ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မ်ားစာရင္းကုိၾကည့္ရန္ ေအာက္ပါစာတမ္းကုိႏွိပ္ပါ

 

 

လစဥ္ ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

 

*********************************************************

လျပည့္ေန႔ စုေပါင္းပ႒ာန္းရြတ္ပြဲႏွင့္ တရားပြဲ

2012 (၁၃၇၃-၁၃၇၄) ခုႏွစ္၊ လျပည့္ေန႔မ်ား

 

   လျပည့္ေန႔မ်ား                ေန႔စြဲ                     အခ်ိန္          အေကြ်းအေမြးကုသုိလ္ရွင္

  ၁။  ျပာသုိလ္ လျပည့္           January 8, 2012,      Sunday,         8:00 pm        

  ၂။  တပုိတြဲ လျပည့္              February 7, 2012,    Tuesday,        8:00 pm

  ၃။  တေပါင္း လျပည့္            March 7, 2012,        Wedness,       8:00 pm.

  ၄။  တန္ခူး လျပည့္               April 6, 2012,          Friday,            8:00 pm.

  ၅။  ကဆုန္ လျပည့္              May 5, 2012,          Saturday,        8:00 pm.

  ၆။  နယုန္ လျပည့္               June 4, 2012,          Monday,         8:00 pm.

  ၇။  ပထမ ၀ါဆုိ လျပည့္        July 3, 2012,           Tuesday,        8:00 pm.

  ၈။  ဒုတိယ ၀ါဆုိ လျပည့္       August 2, 2012,      Thursday,       8:00 pm.

  ၈။  ၀ါေခါင္ လျပည့္              September 1, 2012,  Saturday,      8:00 pm.

  ၉။  ေတာ္သလင္းလျပည့္       September 30, 2012,  Sunday,      8:00 pm.

၁၀။  သီတင္းကြ်တ္လျပည့္      October 30, 2012,     Tuesday,      8:00 pm.

၁၁။  တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္    November 28, 2012, Wedness,      8:00 pm.

၁၂။  နတ္ေတာ္ လျပည့္           December 28, 2012,  Friday,        8:00 pm

 


2012 - ျဗဟၼ၀ိဟာရ-အဇူဇာေက်ာင္းပြဲေတာ္မ်ား

 

2011- ျဗဟၼ၀ိဟာရ-အဇူဇာေက်ာင္း ပြဲေတာ္မ်ား

 

2010 - ျဗဟၼ၀ိဟာရ-အဇူဇာေက်ာင္း ပြဲေတာ္မ်ား

Last Updated on Friday, 08 November 2013 05:29
 


အရွင္ဧသက, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting